ความต้องการเป็นของท่าน จินตนาการเป็นของเรา

นำความสินค้า,บริการของท่าน สูโลกออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ ที่ท่านสามารถแก้ไข อัพเดทเนื้อหาเองได้ตลอดเวลา ทำให้เนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ และท่านยังสามารถทำ SEO คีย์ที่ท่านต้องการได้ด้วยตัวท่านเอง

I’m Button label
นำสินค้าและบริการของท่านนำเสนอด้วยระบบออนไลน์

ลูกค้า,ผู้ใช้บริการของท่านจะ ไม่ใช่แค่ในชุมชน,ในตำบล,ในอำเภอ,ในจังหวัด หรือในประเทศอีกต่อไป ด้วยการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ลูกค้าของท่านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ ได้จากทั่วทุกมุมโลก

Readmore

ราคาการให้บริการ

 

ลำดับที่

 

รายการ

 

ราคา/หน่วย

รวมจำนวนเงิน

 

หมายเหตุ

บาท

ส.ต.

บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์พร้อมระบบ

๑.๑ ค่าเช่าโฮสต์ พื้นที่ ๔๐ GB DATA

๑.๒ ค่าโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์.com,info,net,co.th)

 

๕๐๐

๓๐๐-๙๐๐

 

๔๐๐

๓๐๐-๙๐๐

 

-

-

 

๑ ปี

๑ ปี (แล้วแต่ชนิดของโดเมน)

ค่าออกแบบเว็บไซต์

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

ครั้งเดียวตลอดอายุการใช้งาน

ค่าดูแลเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ต่างๆตลอดเวลาและสำรองข้อมูลตลอดเวลาทำการ

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

-

๑ ปี

                                                       รวม

๓๕,๓๐๐

-

 (สามหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)